Dokumenty własne LGD ZL

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020

 2. Umowa ramowa DO POBRANIA

 3. Statut Stowarzyszenia

 4. Regulamin Funkcjonowania Rady LGD Ziemia Lubawska DO POBRANIA

 5. Regulamin Zarządu LGD Ziemia Lubawska DO POBRANIA

  Skład Zarządu LGD Ziemia Lubawska


 6. Regulamin Komisji Rewizyjnej DO POBRANIA

  Skład Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska


 7. Regulamin Biura LGD Ziemia Lubawska

  DO POBRANIA – Regulamin biura – aktualizacja z dnia 12.09.2022 r.

 8. Harmonogram naboru wniosków DO POBRANIA


 9. Harmonogram realizacji planu komunikacji

 10. Planowane akcje aktywizująco – promujące

 11. Członkostwo w LGD Ziemia Lubawska

 12. Wsparcie finansowe i rzeczowe

 13. Informacje o sposobie wykorzystywania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD


 Archiwum