„Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszarów LSR. Cel 3.