Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Jesteśmy w trakcie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027, dlatego od dzisiaj swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który znajduje się w biurze naszego Stowarzyszenia przy ul. Biskupów Chełmińskich w Lubawie.

Wychodząc naprzeciw Państwu, będzie również możliwość odbycia konsultacji on-line
z pracownikiem biura za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Punkt będzie czynny w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 11 do 14.

Umówić się na konsultacje można telefonicznie lub mailowo z biurem LGD:

  • tel: 514 154 474,
  • e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl.

Konsultacje pozwolą nie tylko na wskazanie problemów i potrzeb mieszkańców, ale również zapewnią możliwość wnoszenie uwag i swoich pomysłów.