Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy okres intensywnych prac nad przygotowaniem „Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030”. Dokument jest odpowiedzią na potrzeby, jakie zostały zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem założeniami projektu Strategii, w ramach której będzie można realizować projekty w nowej perspektywie finansowej, do 2029 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami Strategii: celami, przedsięwzięciami, typami beneficjentów, alokacją oraz punktami premiującymi. Uwagi można zgłaszać na formularzu uwag do 24 maja 2023 r. i odesłać:

  • drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdziemialubawska.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
  • drogą korespondencyjną na adres: Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa (z dopiskiem „konsultacje społeczne założeń do LSR”, decyduje data wpływu).

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem naszego obszaru na ostatnie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania LSR, które odbędzie się 23 maja 2023 r. o godzinie 15, w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Biskupów Chełmińskich 1. Celem spotkania będzie nie tylko przedstawienia założeń do Strategii, które znajdują się w załącznikach do pobrania, ale również przedstawienie intensywności wsparcia dla poszczególnych grup beneficjentów, wstępnego harmonogramu naborów wniosków oraz planu komunikacji. Liczymy na merytoryczną dyskusję.

Cele, sposób realizacji, alokacja

Kryteria premiujące

Formularz konsultacyjny