Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że dnia 31.05.2023 r. o godzinie 15:15 w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum II termin ustala się na godzinę 15:30.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum
    i przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji uchwał i wniosków.
  3. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030 i przyjęcie jej uchwałą.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.